Rezultate financiare SIF Moldova la T3 2020

publicat in 27/11/2020 12:20

Companii discutate: SNG, ARS, TGN, BRD, TLV

2 aprecieri nete


Profilul companiei SIF2 (EVERGENT INVESTMENTS S.A.)

Tipul societatii de investitii - SIF Moldova  este incadrata in categoria Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018 si functioneaza cu respectarea prevederilor Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri alternative, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 297 privind piata de capital, Legii 31/1990 privind societatile si a reglementarilor ASF emise in aplicarea legislatiei primare.

Obiectul de activitate:

 • administrarea si gestionarea instrumentelor financiare, instrumentelor financiare derivate si altor instrumente calificate astfel prin reglementarile autoritatii competente;
 • administrarea si gestionarea de actiuni/obligatiuni si alte drepturi ce decurg din acestea la societatile netranzactionate sau inchise;
 • administrarea riscurilor;
 • alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva.

Informatii generale

 • capital social subscris si varsat:    101.317.917,6 lei
 • numarul actiunilor emise: 1.013.179.176
 • valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
 • structura actionariatului: 100% privata
 • free float: 100%
 • piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Premium
 • Identificatori internationali: Bursa de Valori Bucuresti: SIF2 (EVERGENT INVESTMENTS S.A.)

În acest articol, având la bază o înțelegere al celor care citesc a faptului că nu sunt ”ziarist de profesie”, am să atac situațiile financiare la trim 3 2020 pentru $SIF2. De la început, menționez că această societate de investiții beneficiază de un ”good management” care iau decizii fundamentate si au o viziune strategică de alocare a resurselor către diverse sectoare  ale economiei țării care nu sunt reprezentate sau reprezentate prea puțin pe piața noastră de capital. 

Situații financiare la trim III 2020

Acestea se prezintă astfel, total activ 2050 mil. lei, activ net 1909 mil. lei, VUAN (Valoarea unitara a activului net) 1,94 lei/acțiune și preț de piață la 27 nov 2020 de 1,21 lei/acțiune. Discountul la care se tranzacționează este de 38% (1,2/1,94).

Structura portofoliului societății de investiții se grupează în acțiuni cotate (74%), unități de fond (13,2%), acțiuni necotate (9,7%), instrumente monetare (2,8%) și alte active (1,9%). În ceea ce privește expunerea sectorială, sectorul financiar deține 45,9%, alte active 17,9%, energetic 16,3%, industria prelucrătoare 7,7%, imobiliare 6,5% și alte sectoare 5,7%. Printre companiile de top deținute ca pondere în total portofoliu se numără $TLV 38,4%, SNG (S.N.G.N. ROMGAZ S.A.) 10,5%, ARS (AEROSTAR S.A.) 5%, TGN (S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.) 3,8%, BRD (BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.) 2,9% 

 Ca și elemente ale contului de profit si pierdere menționăm:

-venituri din dividende în scădere de 60% determinate de modificarea datei de repartizare a dividendelor acordate de TLV (BANCA TRANSILVANIA S.A.) către luna octombrie 2020 forțată de virusul COVID 19. Însă, dacă facem matematic 6,7% din 5.737.699.649 acțiuni înmulțit cu 0,115028 obținem suma de 44.219.739 dividende încasate de la TLV (BANCA TRANSILVANIA S.A.)  plus acțiuni gratuite obținute. Pentru mine, diluarea permanenta a participației acționarilor nu constituie un motiv de bucurie și rămân rezervat cu privire la acest aspect.

-venituri din dobânzi în creștere de 32% și alte venituri operaționale cu 96%.

-cheltuieli cu salariile, indemnizații și alte cheltuieli similare în urcare ușoară de 5%. 

Câștigul net / pierdere netă din activele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (-41952 mii lei), pierdere operațională de  18152 mii lei și Total rezultat global aferent exercițiului financiar -205587 mii lei. Rezultatul total global este determinat, mai mult, de partea de reglementare legislativă specifică decât de potențialul viitor de creștere al acestor acțiuni. Prin perdante, putem aminti scăderea cotației TLV (BANCA TRANSILVANIA S.A.) ȘI SNG (S.N.G.N. ROMGAZ S.A.)

Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, odata cu intrarea in vigoare a IFRS 9 ”Instrumente Financiare”, in cazul actiunilor, in functie de clasificare lor, castigurile sau pierderile din vanzare se reflecta fie in profit sau pierdere (in cazul activelor financiare FVTPL), fie direct in Rezultat reportat (in cazul activelor financiare FVTOCI), spre deosebire de perioada anterioara, cand, in conformitate cu IAS 39 ”Instrumente Financiare: recunoastere si evaluare”, ele erau reflectate in totalitatea lor prin profit sau pierdere. In consecinta, incepand cu anul 2018, conducerea considera ca indicator al performantei Societatii Rezultatul net, incluzand alaturi de Profitul net / (Pierderea neta) si castigul realizat din vanzarea activelor financiare FVTOCI.

Profit net al/ (Pierdere neta a) perioadei  9L 2020  VALOARE: (19.293.952) RON

Castig aferent cedarii activelor financiare FVOCI*, net de impozit, reciclat in rezultatul reportat  36.501.026 RON; * reprezinta o reclasificare din alte elemente ale rezultatului global in rezultat reportat

Rezultatul net (incluzand Castig aferent cedarii activelor financiare FVOCI) 17.207.074 (dividend potențial sau posibil 0,017 lei/acțiune, deși a mai încasat dividende TLV (BANCA TRANSILVANIA S.A.) de aprox. 44 mil ron care ar duce la cel puțin 0,05 lei/acțiune. Totuși, să nu ne ambalăm fiindcă nu am scapat încă de amenințarea virusului, deși sunt destule companii listate care au performat mai bine in acest context. Sarcina dvs. este de ”a mirosi” care din ei au fost.) 

În ceea ce privește elementele de activ și pasiv bilanțier:

Active: 

Numerar în scădere de 60%, depozite plasate la bănci în descreștere de 75% (determinate de dobânzile practicate de bănci în scădere), obligațiuni la cost amortizat în urcare destul de mare (17630 mii/7839 mii) și investiții imobiliare în creștere de 18%. Total active si total datorii sunt în descreștere împreună cu total capital propriu. 

La final, ca să pot justifica și argumenta ceea ce am scris la începutul articolului cu privire la sintagma ”good management” vă transmit că veniturile totale bugetate pentru anul 2020 au fost atinse la data de 30 sep 2020 în proporție de 48%, fără a lua în calcul dividendele TLV (BANCA TRANSILVANIA S.A.). De asemenea, se constată că cheltuielile financiare sunt mai mari decât cele bugetate cu 34% și că rezultatul net a fost realizat în procent de 44 % (rezultat net bugetat 39 mil RON). Pentru cei care vor citi articolul rog sa imi faca și mie calculul 17 mil + 44 mil=?, ca să imi dau seama dacă se vor depăși veniturile bugetate pentru anul 2020. Astept răspunsul in comentarii:))

În final, doresc să vă atrag atenția asupra oportunităților existente pe mica noastră piață de capital unde investitorii individuali sunt primiți cu multă căldură. Investitor din 6 , Bucuresti

"Mitul speculatorului prezentare BVB la evenimentul Forumul Investitorilor Individuali din data de 18 martie 2017. Facebook: Mircea Teodor Linkedin : Mircea Secara - Materiale si prezentari la rubrica ~Investitor tip speculator~ experienta proprie Youtube : mircea 582 - cursuri online de analiza tehnica free prezentate de Clive Lambert MSTA, Prezentari video Anton Kreil Expader Strategy si Cartea Risk and Money Management de Arlt Wieland (recomand 100%)"

(9 urmăritori)


Ți-a plăcut? Fii social:
Facebook Twitter LinkedIn Whatsapp Email

Placeholder

Postează un răspuns
759 vizualizări

- din 0

Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.

XTB - Dreapta SUS

Termenul zilei
Externalizare

Externalizare Un contract de orice tip incheiat intre firma de investitii si un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfasoara un serviciu sau o activitate care, daca n-ar fi fost externalizat(a) ar fi fost efectuat(a) de firma de investitii.

Vezi toți termeniiROCA Industry - Dreapta JOS
Cursul BNR pentru data 22/07/2024
Moneda Curs
1 EUR 4.9716 RON +0.01 %
1 USD 4.5645 RON -0.05 %
1 GBP 5.9007 RON +0.06 %
1 CHF 5.1405 RON +0.06 %
1 CAD 3.3209 RON -0.26 %
1 AUD 3.0415 RON -0.47 %
1 NOK 0.4174 RON -0.60 %


Statistici site
Total membri 1472
Activi azi 1
Membri online 0