Ghidul investitorului în titluri de stat romanesti - Partea II

publicat in 18/10/2020 09:36

Companii discutate: BVB

1 aprecieri nete


Daca esti un investitor defensiv si cauti sa investesti in intrumente financiare cu venit fix si cu risc redus, atunci titlurile de stat (care mai poartă și denumirea de obligațiuni de stat) reprezintă instrumentul financiar prin care poti realiza acest lucru, imprumutand Statul Roman pe o perioada definita de timp, astfel încât Ministerul Finanțelor să poată realiza investitii sau achita din datoriile existente.

Investind in titluri de stat, vei primi înapoia suma creditată, plus o dobândă anuală fixă.

Marele avantaj al acestor instrumente este că sunt neimpozitabile si garantate de Statul Roman.

Poti incepe sa investesti in titluri de stat prin 3 modalitati:

 1. Prin piata primara- participand la o emisiune noua de obligatiuni
 2. Prin BVB (BURSA DE VALORI BUCURESTI SA) - cumparand titluri de stat listate pe Bursa
 3. Prin fondurile de investitii de tip obligatiuni - Lista administratorilor de fonduri reglementati in Romania o gasesti aici

Mai jos gasesti un extras din "Ghidul investitorului în titluri de stat românești emise pe piața interbancară internă", ghid intocmit de Ministerul Finantelor Publice si care explica principalele caracteristici al titlurilor de stat

11. Ce este şi cum funcţionează piaţa primară a titlurilor de stat?

Piaţa primară a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operaţiunilor legate de emiterea de către Ministerul Finanţelor Publice a titlurilor de stat şi plasarea acestora prin intermediul Băncii Naţionale a României, în calitate de agent desemnat, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu sau lung a capitalurilor financiare disponibile. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată pe piața interbancară.

Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară administrată de Banca Naţională a României se realizează prin subscripţie publică, licitaţie, sindicalizare sau prin orice altă metodă stabilită şi agreată de emitent împreună cu Banca Naţională a României, în calitate de administrator de piaţă.Metoda cea mai utilizată în prezent este licitația.

Participanţii pe piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României sunt dealerii primari care pot desfăşura operaţiuni în nume şi cont propriu şi/sau în numele şi în contul clienţilor, persoane fizice şi/sau juridice, rezidente ori nerezidente.

12. Care sunt etapele ce trebuie parcurse pentru a cumpăra titluri de stat de pe piaţa primară?

 1. Contactarea unui dealer primar;
 2. Deschiderea unui cont curent la o instituţie de credit;
 3. Deschiderea unui cont de titluri la dealerul primar;
 4. Completarea ofertei de cumpărare a titlurilor de stat care poate fi competitivă sau necompetitivă(a se vedea pct. 13) ;
 5. Depunerea/transferul în contul curent a sumei reprezentând valoarea totală a titlurilor cuprinse în oferta de cumpărare. În cazul cumpărării de titluri de stat de tip benchmark(serii de titluri de stat pe termen mediu şi lung emise anterior şi care sunt redeschise ulterior de emitent), luând în considerare faptul că la scadenţă investitorul va încasa dobânda(cuponul) calculată pe toată perioada de cupon (1 an), acesta trebuie să asigure în contul curent, pe lângă suma de participare la licitaţie şi valoarea dobânzii acumulate(precizată în prospectul de emisiune) pentru intervalul cuprins între data anterioară plăţii cuponului şi data emisiunii/redeschiderii curente;
 6. Desfăşurarea licitaţiei de titluri de stat la data anunţată prin prospectul de emisiune;
 7. Publicarea rezultatelor licitaţiei, care se realizează atât pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice cât și al Băncii Naționale a României;
 8. Confirmarea de către dealerul primar a acceptării/respingerii ofertei;
 9. Decontarea de către instituţia de credit a eventualelor diferenţe de sume, în cazul în care oferta este parţial acceptată.

13. Cum pot fi ofertele de cumpărare prin licitaţie?

 • Oferte de cumpărare competitive(concurenţiale) – prin care investitorul indică, pe lângă valoarea pe care doreşte să o adjudece, şi preţul maxim(exprimat ca rată minimă a dobânzii) pe care este dispus să îl plătească. În cadrul unei astfel de oferte investitorul licitează preţul dorit, în mod independent de dealerul primar prin care depune oferta.
 • Oferte de cumpărare necompetitive(neconcurenţiale) – prin care investitorul indică numai valoarea pe care doreşte să o adjudece. Emitentul stabileşte prin prospectul de emisiune limita maximă privind ponderea ofertelor necompetitive în valoarea totală a emisiunii (25% în condiţiile actuale). La momentul adjudecării emisiunii aceste oferte sunt incluse cu prioritate în volumul total el emisiunii, cu condiţia încadrării volumului acestora în procentul maxim acceptat, conform prospectului de emisiune. Adjudecarea ofertelor se realizează la preţul mediu ponderat sau rata medie ponderată a dobânzii ofertelor competitive acceptate în licitaţie. În cazul în care ofertele necompetitive depăşesc valoarea maximă admisă din total emisiune, alocarea va fi efectuată aplicându-se principiul proporţionalităţii.

14. Care sunt metodele de adjudecare a preţului emisiunii?

Metoda preţului multiplu - presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la preţul sau rata dobânzii/discontului pe care fiecare dintre ofertanţii câştigători l-a oferit/a oferit-o, până la adjudecarea emisiunii. În baza ofertelor de cumpărare, adjudecate la preţuri sau rate ale dobânzii/discontului diferite, se calculează un preţ mediu sau o rată medie a dobânzii/discontului de adjudecare.

Metoda preţului uniform - presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la cel mai scăzut preţ sau rata dobânzii/discontului cea mai ridicată care a fost acceptat/acceptată pentru adjudecarea emisiunii. În practică este utilizată metoda de adjudecare preţ multiplu.

15. Ce este şi cum funcţionează piaţa secundară a titlurilor de stat?

Piaţa secundară reprezintă un sistem multilateral care facilitează întâlnirea(tranzacţionarea), în mod nediscriminatoriu, a cererii şi ofertei vânzătorilor şi cumpărătorilor titlurilor de stat.

Tranzacţiile se pot realiza prin intermediul:

 • Piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României, pe care se pot tranzacţiona titluri de stat pe termen scurt, mediu şi lung utilizând serviciile intermediarilor autorizaţi: dealerii primari, instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare, care pot tranzacţiona exclusiv în nume şi cont propriu, dar care au obligaţia să afişeze cotaţii de preţ ferme şi/sau informative la ghişeele de lucru pentru clienţii acestora interesaţi de tranzacţionarea de titluri de stat;
 • Piaţa secundară administrată de Bursa de Valori Bucureşti, pe care se pot tranzacţiona titluri de stat pe termen mediu şi lung, utilizând serviciile intermediarilor autorizaţi(website www.bvb.ro, secţiunea Intermediari).

16. Care sunt etapele ce trebuie parcurse pentru a cumpăra titluri de stat de pe piaţa secundară?

 1. Contactarea unui intermediar autorizat pe piaţa secundară ;
 2. Solicitarea unei cotaţii de preţ pentru cumpărarea/vânzarea de titluri de stat;
 3. Negocierea preţului şi încheierea tranzacţiei;
 4. Decontarea sumelor aferente tranzacţiei conform principiului delivery vs payment(livrare titluri de stat contra plată).

17. Ce reprezintă activitatea de formator de piaţă?

În scopul asigurării şi creşterii transparenţei în formarea preţului şi a lichidităţii titlurilor de stat, dealerii primari desfăşoară activităţi specifice de formatori de piaţă, respectiv:

 • furnizarea de cotaţii ferme de vânzare şi cumpărare pe platforma electronică de cotare şi tranzacţionare furnizată de Bloomberg (E-Bond)
 • furnizarea de cotații ferme de vânzare şi cumpărare (fixing) pentru titluri de stat în fiecare zi lucrătoare la ora 12:00 PM, ora locală, pentru un interval de 15 minute, pentru titluri de stat cu maturități de 5 luni, 1 an, 3 ani, 5 ani și 10 ani.Ratele fixing se publică pe website-ul Băncii naționale a României.

18. Care sunt formulele de calcul standard utilizate pe piaţa internă a titlurilor de stat?

Pentru titluri de stat pe termen scurt cu discont - certificate de trezorerie cu discont:

 • P = {(d*x)1-_____}/360

Y = r / P ,

unde,

P = preţul titlului cu discont exprimat cu 4 zecimale;

d = numărul de zile până la scadenţă;

r = rata discontului (exprimată cu două zecimale);

Y = randamentul (rata dobânzii) exprimat cu două zecimale;

 

Pentru titluri de stat pe termen scurt cu dobândă - certificate de trezorerie cu dobândă:

 • D = {VN*z( d*_____ )}/360

unde:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală individuală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

 

Pentru titluri de stat pe termen mediu şi lung cu dobândă - obligaţiuni de stat cu dobândă fixă:

 • D = {VN*z( d*_____ )}/365 sau366

unde:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală individuală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = zile pentru an bisect;

sau,

 • D = VN x r/frecvenţa anuală a cuponului,

unde:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală individuală;

r = rata cuponului;

frecvenţa anuală a cuponului = 1, pentru plata anuală; 2, pentru plata semianuală; 4, pentru plata trimestrială.

 

19. Care sunt instituţiile implicate în procesul decizional de administrare a datoriei publice guvernamentale?

Ministerul Finanţelor Publice elaborează, cu consultarea Băncii Naţionale a României, strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale, pe care o înaintează spre aprobare Guvernului şi spre informare Parlamentului României; strategia este revizuibilă anual sau ori de câte ori condiţiile de piaţă şi/sau necesităţile de finanţare o impun. Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2018 – 2020 este disponibilă pwe website-ul Ministerului finantelor Publice, Sectiunea Trezorerie si Datorie Publică - AICI.

20. Care este legislaţia care reglementează emiterea şi contractarea de datorie publică guvernamentală?

Legislaţie primară

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică;
 • Regulamentul nr. 7/2016 din 26 septembrie 2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României;
 • Regulamentul nr. 12 din 29 septembrie 2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 146 din 31 octombrie 2002 *** Republicată privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

Legislaţie secundară

 • Hotărârea nr. 1470 din 6 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2245/2016 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă;
 • Ordinul nr. 1283 din 8 august 2013 privind aprobarea constituirii şi menţinerii unei rezerve financiare în valută la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice;
 • Ordinul nr. 1235 din 19 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003.

21. Ce sunt dealerii primari ?

Dealerii primari sunt entităţi acceptate de Ministerul Finanţelor Publice pentru a derula direct operaţiuni cu titluri de stat pe piaţa primară internă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Dealerii primari ce operează pe piaţa titlurilor de stat din România sunt (2019):

 • ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti
 • Banca Comercială Română S.A.
 • Banca Transilvania S.A.
 • Citibank Europe Plc. Dublin Sucursala România
 • Unicredit Bank S.A.
 • Banca Română pentru Dezvoltare – Groupe Societe Generale S.A.
 • Raiffeisen Bank S.A.

Evaluarea activităţii dealerilor primari se realizează pe baze continue, din perspectiva performanţelor acestora pe piaţa primară şi secundară de titluri de stat, conform cerinţelor prevăzute în OMFP nr. 2245/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă şi a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Clasamentul dealerilor primari se publică pe website-ul Ministerului Finantelor Publice, Secțiunea Trezorerie și Datorie Publică/Datoria guvernamentală directă/Piața primară.

Vezi si Partea I din articol


Sursa: Ministerul Finantelor PubliceInvestitor din Cluj Napoca , Cluj

"Sunt un adept al capitalului romanesc si al rolului esential pe care investitorii din Romania il au in dezvoltarea economiei reale. Sunt pasionat de macroeconomie, piete de capital, banking si IT."

(9 urmăritori)


Ți-a plăcut? Fii social:
Facebook Twitter LinkedIn Whatsapp Email

Placeholder

Postează un răspuns
1109 vizualizări

- din 0

Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.

Investeste Virtual, Castiga Real

Termenul zilei
Ce este Standardul Comun de Raportare ( CRS ) ?

Standardul Comun de Raportare (CRS), implementat in cadrul Uniunii Europene prin Directiva 2014/107/UE privind schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal, a fost emis la initiativa Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) pentru aplicarea schimbului automat de informatii in domeniul fiscal, scopul acestuia fiind o mai buna colectare a taxelor si a impozitelor si diminuarea fraudei si a evaziunii fiscale transfrontaliere. 74 de state au semnat pana acum acorduri pentru schimbul de informatii in domeniul fiscal.

Vezi toți termenii
Cursul BNR pentru data 04/07/2022
Moneda Curs
1 EUR 4.9448 RON -0.03 %
1 USD 4.7348 RON +0.13 %
1 GBP 5.7408 RON +0.56 %
1 CHF 4.9342 RON +0.06 %
1 CAD 3.6859 RON +0.67 %
1 AUD 3.256 RON +1.12 %
1 NOK 0.4787 RON +0.38 %


Statistici site
Total membri 1204
Activi azi 1
Membri online 0