FDI FIX INVEST

VUAN: 13.6067 RON

Randament 1 luna: 1.82 %

Randament 12 luni: 4.60 %

Despre Fond

Fondul Deschis de Investiţii FIX Invest are ca scop exclusiv mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoanele fizice şi juridice printr-o ofertă publică continuă de unităţi de fond şi investirea acestor resurse preponderent în instrumente ale pieţei monetare precum şi în obligaţiuni şi alte titluri de creanţă negociabile pe piaţa de capital emise de către autorităţi publice centrale sau locale din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, în condiţii de lichiditate ridicată şi pe principiul administrării prudenţiale, a diversificării şi diminuării riscului, conform normelor A.S.F. şi a politicii de investiţii a Fondului Deschis de Investiţii FIX Invest.

Obiectivul fondului îl constituie plasarea resursele financiare astfel încât să ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obţine dacă ar plasa în mod individual sumele în depozite bancare, în condiţiile asumării unui nivel de risc redus şi a menţinerii unui grad crescut de lichiditate.

Fondul este deschis în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice si juridice române şi străine, având o înţelegere corespunzătoare a oportunităţilor, riscurilor şi duratei recomandate a investiţiilor prevăzute în prospectul fondului. Prin politica sa privind investiţiile, Fondul Deschis de Investiţii FIX Invest se adresează, cu precădere investitorilor dispuşi să-şi asume un nivel de risc scăzut. Persoanele interesate pot deveni investitori ai Fondului după ce au citit şi înţeles conţinutul Prospectului de emisiune şi a celorlalte documente ale fondului, au fost de acord cu acestea şi au achitat contravaloarea unităţilor de fond.

În vederea fructificării superioare a investiţiilor efectuate în unităţi de fond, prin prisma structurii portofoliului de active vizat, se recomandă deţinătorilor de unităţi de fond plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 12 luni.

Despre Administrator
Administrator de fond SAI Broker S.A.
Telefon 0364.260.755
Adresa Str. Moţilor nr. 119, et. IV Cluj-Napoca
Email office@saibroker.ro
Website http://saibroker.ro

Având pe SSIF BRK Financial Group SA ca principal acţionar şi cel mai important partener de afaceri, SAI Broker SA este o societate tânără înfiinţată în anul 2012.

Activitatea sa este conturată de intenţia de a oferi investitorilor alternative investiţionale viabile prin intermediul produselor pe care le-a lansat sau intenţionează să le lanseze în decursul următorilor ani, astfel încât printr-o gestiune adecvată a portofoliului de active financiare să tindă spre optimizarea raportului beneficiu potenţial/risc investiţional. Având politici de investire active şi pasive în funcţie de specificul fiecărui fond administrat, SAI Broker SA oferă servicii financiare specifice de administrare a investiţiilor, cu responsabilitate şi profesionalism.

Ți-a plăcut? Fii social:
Facebook Twitter LinkedIn Whatsapp Email

Postează un răspuns
387 vizualizări

- din 0

Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.

Investeste Virtual, Castiga Real

Termenul zilei
Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta cuantumul valoric al vanzarilor efectuate intr-o perioada de timp de catre o societate. Altfel spus, Cifra de afaceri cuprinde suma totala a veniturilor din operatiunile comerciale efectuate de firma, respectiv vanzarea de marfuri si produse ori prestarea de servicii intr-o perioadã de timp determinata. In cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare si veniturile exceptionale. Cifra de afaceri este inregistrata la valoarea neta, dupa deducerea eventualelor discounturi, rabaturi acordate clientilor si a pierderilor probabile cu garantiile.

Cifra de afaceri este alcatuita din urmatoarele componente:

  • productia vanduta: include veniturile din vanzarea de produse finite, semifabricate, produse reziduale, executarea de lucrari, prestari de servicii, venituri si studii si cercetari, venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii, venituri din activitatile anexe. Productia vanduta este evaluata la pret de vanzare, exclusiv taxa pe valoarea adaugata
  • venituri din vanzarea marfurilor: sunt specifice intreprinderilor comerciale dar si intreprinderilor cu activitate de distributie. Vanzarile de marfuri sunt evaluate la pret de vanzare (pretul pietei), exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

Vezi toți termeniiHolisun
Cursul BNR pentru data 14/04/2021
Moneda Curs
1 EUR 4.9226 RON +0.00 %
1 USD 4.118 RON -0.45 %
1 GBP 5.6719 RON -0.43 %
1 CHF 4.4688 RON -0.07 %
1 CAD 3.2818 RON -0.13 %
1 AUD 3.1662 RON +0.45 %
1 NOK 0.4877 RON +0.41 %


Statistici site
Total membri 894
Activi azi 3
Membri online 1