Ce putem învăța din eșecul lui Nick Leeson – (ex)trader la (ex)banca Barings

Derivate financiare Part 3-Participanți

Participanţii la tranzacţiile de pe piaţa derivatelor financiare Un motiv al apariţiei derivatelor financiare este acela că orice afacere presupune un risc. Este o caracteristică a afacerilor care s-a păstrat de la formele incipiente ale acestora şi până în prezent....
Ce putem învăța din eșecul lui Nick Leeson – (ex)trader la (ex)banca Barings

Derivate financiare Part 2-Tipuri

Derivatele financiare se pot grupa în trei mari categorii : I. Contracte Futures şi Forward; II. Contracte de Opţiune sau simplu Opţiuni; III. Swap-uri. Primele două categorii sunt considerate ca fiind derivatele financiare fundamentale, în timp ce swap-ul este...
Ce putem învăța din eșecul lui Nick Leeson – (ex)trader la (ex)banca Barings

Derivate financiare Part 1-Introducere

Cheia înţelegerii noţiunii complexe de derivate financiare constă în lămurirea noţiunii de „derivată”. Originea cuvântului se află în matematică, unde se spune că‚ „derivata măsoară rata de variaţie instantanee a unei funcţii, adică modul în care se schimbă variabila...