Derivate financiare Part 4-Casa de Compensatie

Casa de compensaţie sau de cliring (clearing house) reprezintă instituţia cheie a pieţei derivatelor financiare, îndeplinind două funcţii principale: – asigură integritatea financiară a tranzacţiilor prin garantarea respectării obligaţiilor contractuale de către membrii casei de compensaţie; – oferă posibilitatea lichidării anticipate a poziţiilor deţinute de participanţii la tranzacţiile de pe această piaţă. Casa de compensaţie Read more about Derivate financiare Part 4-Casa de Compensatie[…]