OTP Asset Management se alătură proiectului Invest Cafe

otp asset management

Suntem încântați să anunțăm colaborarea cu administratorul de fonduri de investitii OTP Asset Management Romania SAI SA. Compania este membra a OTP Group si este prezentă pe piata locala din anul 2008, produsele sale fiind disponibile prin rețeaua de sucursale a OTP Bank.

OTP Asset Management România SAI SA este parte a celui mai mare grup financiar din Estul Europei, ce oferă servicii de investiții în diferite tări din regiune. Societatea OTP Asset Management România SAI SA administrează în România 8 fonduri deschise de investiții și 1 fond închis de investiții.

Ca și comunitate de investitori nu putem decât să remarcăm și să salutăm prezența constanta a OTP Asset Management la evenimentele dedicate investitorilor și a educației financiare a tinerei generații. Motiv pentru care Invest Club împreună cu OTP Asset Management va începe o campanie de informare a investitorilor cu privire la tot ce înseamnă fondurile de investiții.

Atât comunitatea noastră de investitori, membri Invest Club cât și OTP Asset Management înțelegem că plasamentele în fonduri de investiții nu trebuie considerate ca fiind ceva “complicat”, “tabu” sau ceva rezervat “elitelor” pentru că în primul rând nu sunt.

A investi în fonduri de investiții înseamnă să beneficiezi de cunoștințele și expertiză unor manageri de fonduri cu experiență vastă în domeniu, să îți poți plasă banii în cea mai mare siguranță și în fonduri de investiții cu graduri de risc diferențiate în funcție de nevoile tale, de la clasicele fonduri de invesitii în obligațiuni la fondurile de investiții în acțiuni și imobiliare.

Fondurile de investiții reprezintă una din cele mai sigure, ieftine, simple dar în același timp complexe forme de investiții.

Să îți ții banii în depozite bancare înseamnă în primul rând să creditezi banca pentru o dobândă de aproximativ 1% pe an. 1% pentru un an de zile este nebunie curată cât timp există fondurile de investiții în obligațiuni, alternativă de investiții la clasicele depozite bancare.

Printr-un fond de investiții în obligațiuni deponenții au avantaje multiple, printre care putem aminti:

  1. Prin participarea ca și investitor într-un fond de obligațiuni, chiar și cu 10 de lei clientul beneficiază de puterea de negociere a celor 1000 sau 10.000 de investitori din acel fond, ceea ce se traduce prin costuri mai mici de tranzacționare, dobânzi mai mari chiar și la depozitele bancare făcute de fond, deoarece fondul, având în administrare milioane de euro poate să negocieze dobânda bancare la bancă, ceva ce cei mai mulți dintre noi nu putem face.
  2. Un fond de investiții în obligațiuni este administrat de manageri de fond, oameni cu vastă experiență și expertiză în domeniu și fondurile cât și managerii de fonduri sunt stricți reglementați și supravegheați de Autoritatea de Supraveghere Financiare, astfel încât riscul de fraudă este extrem de mic și chiar și în acest caz, cele mai multe fonduri de investiții aparțin de bănci comerciale, ceea ce înseamnă că banca ca și acționar în fond își asumă acel risc de fraudă.
  3. Fondul de obligațiuni, conform prospectului de emisiune, îți poate diminua riscul ca și investitor prin evitarea expunerii pe un singur instrument financiar. Un fond de investiții în obligațiuni, poate investi în multiple obligațiuni de: stat, municipalități sau obligațiuni corporative, de asemenea fondul poate să investească și în depozite bancare dar după cum am menționat anterior la dobânzi mai mari datorită puterii mari de negociere.
  4. Printr-un fond de investiții deschis de obligațiuni, investitorii își pot retrage când doresc banii și dobândă nu este la termen ci la zi.
  5. Aveți de asemenea posibilitatea să urmăriți în fiecare zi mersul investiției dvs. pe site-ul fondului de investiții sau chiar pe Bursă pentru acele fonduri listate.

Având informații mai sus menționate, cum considerați că este mai bine să procedați ca și investitor ?

  • Să va țineți banii într-un depozit bancar la 1% dobândă anuală sau să beneficiați de puterea colectivă de negociere a celor 1000 de investitori din fond ?
  • Este oare mai sigur să ți banii în depozitul bancar al unei singure bănci, sau prin participarea la un fond de investiții să aveți banii ținuți în mai multe depozite ?
  • Este oare mai “sigur” să creditezi o bancă sau să creditezi, prin obligațiuni de stat Statul Român, care îți da o dobândă chiar mai mare decât debanda aferentă unui depozit bancar ?
  • Este bine sa fiti un investitor singuratic sau sa beneficiati in permanenta de expertiza si experienta unui manager de fond ?

Va gândiți să investiți într-un fond de investiții ? Dacă răspunsul este DA, va invităm să urmăriti următorul video de la OTP Asset Management cu principalele caracteristici și beneficii al investițiilor în fonduri

Mai jos gasiti principalele caracteristici, avantaje si randamente al celor 8 fonduri deschide se investitii OTP Asset Management :

OTP Euro Premium Return – Cel mai nou fond de strategii Absolut Return al OTP Asset Management

Caracteristici generale:

Fondul are o politica de investitii flexibila si va investi capitalul obtinut in activele mentionate in Prospectul de emisiune si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Strategia de investitii a fondului consta in realizarea cu precadere de plasamente in active in instrumente financiare tranzactionate pe pietele monetare si/sau piete financiare din Romania si/sau internationale.
Fondul este constituit pentru a atrage, in mod public, resursele financiare ale investitorilor persoane fizice sau juridice care îşi doresc diversificarea portofoliului, in vederea efectuarii de plasamente pe pietele financiare in conditiile unui grad mediu de risc asumat, specific politicii de investitii prevazuta in Prospectul de emisiune al fondului.

Fondul se adresează investitorilor care doresc să îşi plaseze banii pe termen de minim 1 an, optim 3-5 ani.Pentru cele mai actuale performante ale fondului, click aici.

OTP Global Mix – Primul fond diversificat OTP Asset Management

Caracteristici generale:

OTP Global Mix este un fond multi-asset (fond diversificat, flexibil)
Alocarea strategica a fondului pe termen lung din punct de vedere a categoriilor de active este de pana la 50% titluri de capital (actiuni) si fonduri de investitii locale si internationale si de pana la 50% in instrumente cu venit fix si/sau instrumente ale pietei monetare.
Fondul isi propune cresterea capitalului, pentru a obtine rentabilitati superioare in conditii de volatilitate relativ redusa.

Pentru cele mai actuale performante ale fondului, click aici.

OTP Euro Bond – 2 ani consecutivi cel mai performant fond de obligatiuni denominat in Euro din Romania

Caracteristici generale

Fondul investeste in instrumente cu venit fix denominate in EUR, de exemplu obligatiuni corporative, municipale, guvernamentale-garantate de state membre si/sau autoritati publice ale acestora, titluri de stat, depozite bancare si alte instrumente ale pietei monetare.

Alocarea strategica a fondului presupune investitii de cel putin 80% din portofoliu in instrumente cu venit fix si maxim 20% in numerar si echivalent. Investitiile fondului in alte active nu vor depasi 10%. Fondul nu investeste in actiuni. Maxim 20% din activul fondului pot fi investite in obligatiuni convertibile. Aceeasi limita se aplica si investitiilor in titluri de valoare garantate cu active/obligatiuni ipotecare.
Prin alocare strategica se intelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt si mediu, administratorul poate devia de la aceasta alocare strategica pentru a capta oportunitatile oferite de pietele financiare.

Perioada de investitie minima recomandata este de 3-5 ani. Pentru cele mai actuale performante ale fondului, click aici.

OTP Dollar Bond – Primul fond deschis de investitii denominat un USD din Romania

Caracteristici generale :

Fondul investeste in instrumente cu venit fix denominate in USD, de exemplu obligatiuni corporative, municipale, guvernamentale-garantate de state membre si/sau autoritati publice ale acestora, titluri de stat, depozite bancare si alte instrumente ale pietei monetare.
Alocarea strategica a fondului presupune plasamente de cel putin 80% din portofoliu in instrumente financiare cu venit fix si maxim 20% in numerar si echivalent. Investitiile fondului in alte active nu pot depasi 10%.

Fondul nu va investi in actiuni. Maxim 20% din activul fondului pot fi investite in obligatiuni convertibile. Aceeasi limita se aplica si investitiilor in titluri de valoare garantate cu active/obligatiuni ipotecare.

Prin alocare strategica se intelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt si mediu, administratorul poate devia de la aceasta alocare strategica pentru a capta oportunitatile oferite de pietele financiare.

Perioada de investitie minima recomandata este de 3-5 ani. Pentru cele mai actuale performante ale fondului, click aici.

OTP AvantisRoFondul Deschis de Investiţii OTP AvantisRO este un fond cu investiţii preponderent în acţiuni romanesti

Caracteristici generale :

OTP AvantisRO are ca politică de investiţii plasarea resurselor preponderent în acţiuni, restul activelor fiind investite în instrumente cu venit fix (ex. obligaţiuni, titluri de stat), instrumente ale pieţei monetare şi alte instrumente financiare.

Plasamentele Fondului vor fi orientate în proporţie de până la 95% în acţiuni, precum şi în obligaţiuni, depozite bancare, cont curent, titluri de participare la alte fonduri.
Obiectivul Fondului îl reprezintă obţinerea unor randamente superioare pe termen mediu şi lung, beneficiind de minimizarea costurilor de tranzacţionare, datorită volumului ridicat de active administrate.

Prin politica sa de investiţii, fondul se adresează cu precadere investitorilor dispuşi să îşi asume un nivel de risc mediu spre ridicat al investiţiei , urmărind obţinerea unui câştig de capital în condiţiile unor fluctuaţii semnificative.

Pentru cele mai actuale performante ale fondului, click aici.

OTP Comodis Ro– Fondul Deschis de Investiţii OTP ComodisRO este un fond cu investiţii pe piaţa monetară romaneasca, având ca obiectiv principal obţinerea unor randamente stabile şi un grad foarte ridicat de lichiditate.

Caracteristici generale :

OTP ComodisRO are ca politică de investiţii plasarea activelor cu preponderenţă în instrumente cu venit fix, în vederea realizării unui randament moderat, corespunzător unei politici de investiţii care presupune asumarea unor riscuri minime.

Astfel, Fondul are ca politică de investiţii plasarea resurselor în depozite bancare, certificate de depozit şi titluri de stat, până la un maxim de 100% din activele Fondului şi în obligaţiuni (corporative, municipale), până la un maxim de 50% din activele Fondului.

Fondul se adresează cu precădere persoanelor juridice care îşi doresc o gestiune mai eficientă a lichidităţilor, dar şi persoanelor fizice cu apetenţă scazută la risc. Prin politica sa de investiţii, fondul se adresează investitorilor care doresc să îşi plaseze banii pe termen scurt pentru a obţine venituri suplimentare, în condiţii de fluctuaţie redusă.

Pentru cele mai actuale performante ale fondului, click aici.

OTP Obligatiuni – Este un fond de obligaţiuni, cu investiţii preponderent în instrumente cu venit fix

Caracteristici generale :

Fondul investeste in instrumente cu venit fix, cum ar fi obligatiuni de stat, municipale, corporative, titluri de stat, emise de emitenti din Europa Centrala si de Est, cat si in depozite bancare. Alocarea strategica a fondului presupune investitii in obligatiuni de cel putin 80% si maxim 20% in numerar si echivalent. Investitiile fondului in alte active nu vor depasi 10%.

Fondul nu va investi in actiuni. Maxim 20% din activul fondului va putea fi investit in obligatiuni convertibile. Aceeasi limita se aplica si investitiilor in titluri de valoare garantate cu active/obligatiuni ipotecare.

Prin alocare strategica se intelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt si mediu, administratorul poate devia de la aceasta alocare strategica pentru a capta oportunitatile oferite de pietele financiare.

Perioada de investitie minima recomandata este de 3-5 ani. Pentru cele mai actuale performante ale fondului, click aici.

OTP Premium Return – Investeste in toate categoriile de active disponibile pe pietele financiare si de capital în Euro

Caracteristici generale:

Politica de investitii a fondului este flexibila, fondul putand investi in toate categoriile de active disponibile pe pietele financiare si de capital, cu respectarea legislatiei in vigoare, urmarind sa obtina performante pozitive indiferent de evolutiile pietelor.

De asemenea, fondul va mentine un grad optim de lichiditate in vederea asigurarii disponibilului pentru rascumparari. Strategia de investitii consta in realizarea cu precadere de plasamente in instrumente financiare tranzactionate pe pietele monetare si/sau piete financiare din Romania si/sau internationale.
Fondul se concentreaza pe obținerea de randamente consistente, în condiții de volatilitate scăzută, prin alocarea dinamică a capitalului fondului.

Astfel, fondul are ca obiectiv sa genereze pe termen lung randamente superioare bechmarkului stabilit, indiferent de miscarile pietelor si este posibil sa utilizeze instrumente financiare derivate in vederea obtinerii acestui obiectiv.

Pentru cele mai actuale performante ale fondului, click aici.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Partenerii nostri