Derivate financiare Part 3-Participanți

Participanţii la tranzacţiile de pe piaţa derivatelor financiare

Un motiv al apariţiei derivatelor financiare este acela că orice afacere presupune un risc. Este o caracteristică a afacerilor care s-a păstrat de la formele incipiente ale acestora şi până în prezent. Riscul de orice natură poate afecta veniturile, respectiv poate încărca costurile unei afaceri, în speţă ale unei firme, sau pur şi simplu ale unei persoane fizice.

Astfel, o reacţie firească a celor supuşi riscului este de a se proteja împotriva acestuia, de a încerca să îl elimine sau cel puţin să îl diminueze.

Necesitatea prevenirii riscului, a protecţiei împotriva lui a condus la apariţia primului pilon al pieţei derivatelor financiare format din cei care nu iubesc riscul şi anume hedgerii.
Următoarea întrebare este : „Dar ce se întâmplă cu acest risc, dispare, pur şi simplu, sau este transferat, transmis mai departe?”

Răspunsul este simplu. Riscul nu dispare ci este transferat celor dornici să şi-l asume, celor care se constituie în al doilea pilon al pieţelor derivate şi anume speculatorii. În absenţa acestora piaţa derivatelor nu ar putea să funcţioneze, să existe.

Din acest moment, putem spune că piaţa derivatelor poate sta în picioare, deoarece este susţinută de doi piloni puternici: hedgerii şi speculatorii. Însă cu toţii ştim că orice lucru se bucură de stabilitate dacă are cel puţin trei puncte de sprijin. (Aceasta este prima regulă pe care o deprind alpiniştii.) Aşa se întâmplă şi în cazul pieţei derivatelor, a unei pieţe bursiere în general, care dobândeşte stabilitate prin intermediul celei de a treia mari categorii de participanţi pe piaţă şi anume arbitrajorii.

Denumirea de arbitrajor vine din francezul ‘arbitrage’ adică a arbitra sau a judeca. Acest al treilea participant la piaţă caută să profite de diferenţele de preţ care apar la un moment dat, la un produs pe două pieţe. Arbitrajorul este cel care prin activitatea sa va face ca în timp diferenţele dintre diferite pieţe să dispară.

derivate financiare
Află mai multe despre derivatele financiare!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.